Arsip Tag: Padmosukotjo

Download Suluk Pedhalangan Padmosukotjo

ꦈꦟ꧀ꦝꦸꦲꦤ꧀ ꦱꦸꦭꦸꦏ꧀ ꦥꦼꦝꦭꦔꦤ꧀ ꦥꦢ꧀ꦩꦱꦸꦏꦕ

SULUK PADHALANGAN ABASA JAWI-KINA
INGKANG LÊRÊS TUWIN KATRANGANING
TÊMBUNG-TÊMBUNGIPUN
Kaimpun dêning
S. PADMOSOEKOTJO

ꦈꦟ꧀ꦝꦸꦃ Suluk_Pedhalangan.pdf