Paribasan Aksara Jawa B

Paribasan (B)

?bl[fwail=gpi[tT,
Baladéwa ilang gapité,
ail=kluau/rnHutwpzuws[n.
ilang kaluhuran utawa panguwasané.

?blu=tinumPuk¿
Balung tinumpuk,
z][bkH[kan[kLo[robebx=zn¿,
ngrabèkaké anak loro bebarengan.

?bvupiner=[aorbklPe[dot¿
Banyu pinerang ora bakal pedhot,
psuly[nsefulu/[aorbklMe[dotT[kpsefulu/r[nN.
pasulayané sedulur ora bakal medhotaké pasedulurané.

?bq=lelku,
Bathang lelaku,
luzai[jnZmBhp=[gonNnK=amBebynNi.
lunga ijèn ngambah panggonan kang mbebayani.

?b[qo[kBoluaisimfu,
Bathok bolu isi madu,
[w=oa[s/onzi=sugihkluwihan¿,
wong asor nanging sugih kaluwihan.

?[b[bkM꧓=suhmLiwis¿
Bèbèk mungsuh mliwis,
[w=opinTe/mu=suhpd[w=opinTe/.
wong pinter mungsuh padha wong pinter.

?becikKetitikHlketr,
Becik ketitik ala ketara,
becikLnHlbklKetrai=te[mBburi[n.
becik lan ala bakal ketara ing tembé mburiné.

?be[lo[mluse[ton¿
Belo mèlu seton,
mnutG)b-u[kHorze/tikx[pP.
manut grubyuk ora ngerti karepé.

?bersW|thar=blimev=tke/[r,
Beras wutah arang bali menyang takeré,
br=k=wi[sHowh[aorbklBlikymau[n
barang kang wis owah ora bakal bali kaya mauné.

?bidu=api[row=.
mBidhung api rowang.
ae[qo[kH[qokN|lu=nzi=sejti[naxpZ)suhai
Ethok-éthok nulung nanging sejatiné arep ngrusuhi.

?bisavJri=azin¿
Bisa (a)njaring angin,
[w=olinuwih,bisninFkK[ksi=aumu[mM[w=opd[aorbis.
Wong linuwih, bisa nindakaké sing umumé wong padha ora bisa.

?bLbwuf.
Blaba wuda.

ski=[lom[nznTiaw[kK[d[w[aorkefumMn¿
Saking lomané nganti awaké dhéwé ora keduman.

?bLilutaupinTe/furu=zL[konNi.
Blilu tau pinter durung nglakoni.
[w=o[bo[donzi=kexp\zL[konNi,luwihpinTe/tinimB=[w=opinTe/ nzi=furu=tauzL[konNi.
Wong bodho nanging kerep nglakoni, luwih pinter tinimbang wong pinter nanging durung tau nglakoni.

?bubu[kHo[lh[l=. Bubuk olèh lèng.
[w=ofu[wniytHl[ao[lhfln¿,
Wong duwé niyat ala olèh dalan.

?bu=꧂p]i=petu=.
Bung pring petung.
[bochk=[l=o[g/o gelisGe[d .
Bocah kang longgor (gelis gedhé).

?bunTelKfut¿[aorzin=[aoraufut¿,
Buntel kadut, ora nginang ora udut.
[w=omLrt¿xkstu/nel=s.
Wong mlarat, rekasa tur nelangsa.

?amB|ruauce_[kl=znDeXg¿,
mBuru uceng kélangan dheleg.
amB|rubr=se[p[lmlh[kl=znBr=k=luwihge[d.
Mburu barang sepélé malah kélangan barang kang luwih gedhé.

?busukKetekuk¿pinTe/kebLize/.
Busuk ketekuk, pinter keblinger.
si=[bo[dolnSi=pinTe/pdnemucilk.
Sing bodho lan sing pinter padha nemu cilaka.

Bersambung….
Salam Aksara Jawa…
Iqra Hanacaraka

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *